19. 2. 2015

Poruchy střech z trapézových plechů

Pokud střešní krytina z plátovaných trapézových plechů nevykazuje větší prokazatelná poškození, zdá se být výhodné jak z finančních důvodů, tak z hlediska pracnosti, délky trvání a rizika zatékání v průběhu oprav, vyměnit pouze žlaby se zajištěním sousedních konstrukcí proti zatékání a vnikání sněhu dovnitř.

1 POPIS PRŮMYSLOVÉ HALY

Výrobní objekt je určen pro výrobu a montáž dílů pro automobilový průmysl. Jedná se o jednopodlažní budovu s dvoupodlažní vestavbou. V halové části objektu je dílna pro ruční a modelovou výrobu, kanceláře, sociální zařízení a příruční sklady. Stavebně oddělen je sklad s vlastními kancelářemi a sociálním zázemím. Pro vstup do druhého podlaží vestavby jsou k dispozici dvě schodiště.

Ocelová konstrukce haly sestává z ocelových sloupů HEB 260, ke kterým jsou pomocí šroubových spojů připevněny ocelové vazníky s horním pásem I průřezu výšky 400 mm, na který je pomocí ocelových trubek 60×4 mm zavěšen protipožární podhled z ocelových nosných uzavřených profilů výšky 120 mm chráněný proti požáru sádrokartonovými deskami GKF tloušťky 15 mm. Půdorysně sloupy vytvářejí síť 30,00 x 21,66 m. Vazníky jsou uloženy na plnostěnných I nosnících ve vzdálenostech 5,415 m. Rozpon průvlaků je 21,66 m, vazníků pak 30 m. Vazníky podporují střešní ocelové trapézové plechy výšky 150 mm překrývající rozpon 5,415 m.

Obvodový plášť nezajišťující stabilitu objektu je montovaný v kombinaci se zdivem tloušťky 400 mm. Sestává z kazet K 120/600/0,75 mm, tepelné izolace tloušťky 120 mm a krycího stěnového plechu TR 35/207. Sádrokartonové příčky jsou oplášťovány deskami GKB tloušťky 12,5 mm s vnitřní výplní z minerálních vláken.

Střecha sedlového tvaru je ve vrcholu prosvětlena pásovými karbonátovými světlíky. Mezi jednotlivými vazníky jsou zapuštěny mezistřešní žlaby z titanzinkového plechu. U obvodových stěn jsou provedeny zaatikové (obr.1), mezi jednotlivými střechami pak mělké žlaby obdélníkového průřezu. Přechod mezi plechovými žlaby a svislými dešťovými plastovými svody je přímý bez sběrných kotlíků a bez tepelné izolace (obr.2).

Zaatikové žlaby jsou šířky 390 mm a proměnné výšky od 55 do 160 mm. Přesah střešních trapézových plechů přes boční stěnu žlabu dosahuje u zaatikových žlabů téměř 100 mm, mezistřešní žlaby jsou stejné šířky a proměnné výšky od 110 do 210 mm, ojediněle 220 mm. Oba typy žlabů jsou svedeny ve spádu 1 % k vnitřním dešťovým svodům umístěným u nosných ocelových sloupů.

Ačkoliv výkresová dokumentace nebyla k dispozici, podařilo se od prováděcí firmy získat skladbu střešního pláště v tomto složení (obr.1):

 • trapézový plech s výškou vln 50 mm, tloušťky 0,75 mm s povrchovou úpravou
 • 2x desky ORSIL v tloušťce 2x 60 = 120 mm,
 • nosný trapézový plech s výškou vln 150 mm.

Krycí trapézové plechy povrchově upravené plastem jsou připevněny k podkladu pomocí pozinkovaných šroubů s podložkami. Ve skladbě střechy jsou žlaby osazeny do lůžka opatřeného po obvodě tepelnou izolací – pravděpodobně z minerálních vláken. Mezi dnem mezistřešního žlabu a nosným ocelovým průvlakem tepelná izolace chybí.

2 ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A JEJICH NÁVAZNOST NA NORMY

Na střeše haly se vyskytly následující poruchy:

 1. Lichoběžníkové otvory mezi povrchovými trapézovými plechy a hřebenovým plechem byly stejně tak jako mezery mezi střešními plechovými dílci a žlabem vyplněny vložkami z měkkého polyuretanu (molitanu). Tyto vložky měly chránit tepelnou izolaci z minerálních vláken u žlabů nebo těsnit vzniklé otvory u hřebenu proti pronikání srážkové vody dovnitř. Ve skutečnosti jsou však v obou případech vypadlé (např. obr.3).
 2. V mělčí části zaatikového žlabu (od rohu až cca do jedné poloviny) byly na okrajích střešních panelů viditelná znečištění a bílé mapy po usazených solích v důsledku zaplavení a odpaření této části srážkovou vodou.
 3. V mezistřešním žlabu je dno titanzinkového žlabu v příčném směru značně vybouleno (obr.4) a probíhá v podélném směru. V okolí vpusti je vyboulení ve srovnání s průběhem ve vnitřní části žlabu již zanedbatelné. Ačkoliv nebylo možno se přesvědčit o zakončení žlabu pod krytinou (je zakryto trapézovými plechy), lze předpokládat, že původní obdélníkový profil byl v důsledku namáhání pode dnem žlabu přetvořen tak, že vodorovná přímková část dna se změnila v konkávní křivku a boční svislé stěny se v patě naklonily směrem od obklopující měkké tepelné izolace. Tím se světlost dna žlabového profilu oproti původní vodorovné šířce zmenšila (lichoběžníkový průřez s vydutým dnem). V některých místech se objevily na titanzinkovém plechu trhliny.
 4. V místě svislých prostupů ve střeše je obklopující minerální vlna nechráněna proti zvlhnutí a navíc prostupy nejsou řádně začištěny.
 5. Při silnějších deštích dochází k zatékání srážkové vody do interiéru haly jednak v okolí ocelových sloupů, kudy procházejí dešťové svody, jednak podél ocelových vazníků.
aktuality
Více o admin8169
8 Komentáře
 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consectetur sit amet sem vel laoreet. Proin metus felis, rhoncus ut scelerisque at, varius quis orci. Ut non nibh at magna posuere viverra.

 2. Aenean gravida maximus placerat. Quisque quis mi malesuada, consectetur justo non, faucibus ex. Duis eget enim tortor. Sed semper ultrices dui eu suscipit. Nam aliquet turpis eget aliquet elementum. Donec id lectus leo.

 3. Etiam consectetur orci ut lorem vulputate dapibus. Mauris massa ante, suscipit bibendum odio at, dapibus tempor erat. Curabitur aliquet, velit eget tincidunt facilisis, neque massa vehicula felis, sit amet viverra ex purus nec sapien. Curabitur in sagittis urna.

 4. Quisque laoreet nisi sit amet ultricies venenatis. In consectetur scelerisque est id euismod.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *